• Hoofdkantoor & distributiecentrum Swiss Sense
  • Uden
  • Gerealiseerd

Nadat de directie een programma van eisen opgaf, werden diverse plannen ontwikkeld. En in goed teamverband hebben we onderhandeld over meerdere locaties. Uiteindelijk is er grond aangekocht op het nieuwste gedeelte van het industrieterrein in Uden, tegen bijzonder goede condities. Al bij de start van de bouw was duidelijk dat het kantoor te klein zou worden. Tijdens de bouw werd een bouwvergunning aangevraagd en verleend van 800 m2 extra kantoorruimte. Ook deze extra meters zijn gerealiseerd binnen de afgesproken planning van het oorspronkelijke plan.
gerealiseerd, bedrijven
Terug